Apple – Program výmeny 2018-02-18T10:27:46+00:00

Pre danú značku výrobca momentálne nevyhlásil žiadny program výmeny.

9.11.2018

Program výmeny modulu displeja iPhonu X v súvislosti s problémami s dotykovým ovládaním

9.11.2018|

Spoločnosť Apple zistila, že na niektorých displejoch iPhonu X môže dochádzať k problémom s dotykovým ovládaním spôsobeným zlyhaním komponentu modulu displeja. Tieto problémy sa môžu na zariadení prejavovať takto: Displej alebo jeho časť nereaguje na dotyk alebo reaguje len niekedy. Displej reaguje, aj keď sa ho používateľ nedotkol. Spoločnosť Apple alebo autorizovaný poskytovateľ servisných služieb pre produkty Apple bezplatne vymení modul displeja na vyhovujúcich zariadeniach. Tento program sa nevzťahuje na žiadne iné modely iPhonu. Proces servisu Vyhľadajte autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple a požiadajte ho o servis svojho iPhonu X. iPhone sa pred vykonaním akéhokoľvek servisného zásahu preskúma, aby sa overilo, či sa naň vzťahuje tento [...]

9.11.2018

Program servisu SSD disku 13-palcového MacBooku Pro (bez Touch Baru)

9.11.2018|

Spoločnosť Apple zistila, že na obmedzenom počte 128 GB a 256 GB SSD diskov, ktoré sa používajú v 13-palcových modeloch MacBooku Pro (bez Touch Baru), dochádza k problému, ktorý môže spôsobiť stratu dát a zlyhanie disku. 13-palcové modely MacBooku Pro s diskami, ktorých sa týka tento problém, sa predávali od júna 2017 do júna 2018. Autorizovaný poskytovateľ servisných služieb pre produkty Apple vykoná bezplatný servis diskov, ktorých sa týka tento problém. Spoločnosť Apple odporúča vykonať servis disku čo najskôr. Spoločnosť Apple pošle e-mail s informáciami o tomto probléme všetkým zákazníkom, ktorí svoje zariadenie zaregistrovali v systéme spoločnosti Apple. Nárok na výmenu Najskôr skontrolujte, ktorý model 13-palcového MacBooku Pro máte. Vyberte položku O tomto počítači Mac [...]

20.4.2018

Program výmeny batérie 13-palcového MacBooku Pro (bez Touch Baru)

20.4.2018|

Spoločnosť Apple zistila, že v obmedzenom počte 13-palcových MacBookov Pro (bez Touch Baru) môže dôjsť k zlyhaniu komponentu, čo môže spôsobiť zväčšenie vstavanej batérie. Nejde o bezpečnostný problém a spoločnosť Apple bezplatne vymení batérie, na ktoré sa vzťahuje tento program. Zariadenia, ktorých sa týka tento problém, boli vyrobené od októbra 2016 do októbra 2017. Nárok na výmenu sa určuje podľa sériového čísla produktu. Nárok na výmenu Pomocou nasledujúceho nástroja na kontrolu sériového čísla môžete zistiť, či sa program vzťahuje aj na vaše zariadenie. Ak má váš 13-palcový MacBook Pro (bez Touch Baru) sériové číslo, na ktoré sa vzťahuje tento program, spoločnosť Apple vám bezplatne vymení jeho batériu. Tento [...]

20.11.2016

Program riešenia problémov s neočakávaným vypínaním iPhonu 6s

20.11.2016|

Spoločnosť Apple zistila, že veľmi malé množstvo iPhonov 6s sa môže neočakávane vypínať. Nejde o bezpečnostné riziko a tento problém sa týka len zariadení z obmedzeného rozsahu sériových čísel, ktoré boli vyrobené od septembra do októbra 2015. Ak ste sa s týmto problémom stretli, pomocou nástroja na kontrolu sériového čísla nižšie skontrolujte, či máte nárok na bezplatnú výmenu batérie vo vašom iPhone 6s. Proces výmeny Vyhľadajte autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple, ktorý je zapojený do tohto programu, a požiadajte ho o výmenu batérie. iPhone sa pred vykonaním akéhokoľvek servisného zásahu preskúma, aby sa overilo, či sa naň vzťahuje tento program a [...]

17.11.2016

Program opráv displeja Multi-Touch pre iPhone 6 Plus

17.11.2016|

Spoločnosť Apple zistila, že na niektorých iPhonoch 6 Plus môže dochádzať k blikaniu displeja alebo problémom s technológiou Multi-Touch, ak zariadenie viackrát dopadlo na tvrdý povrch a následne naň bol vyvinutý ďalší tlak. Ak sa na vašom iPhone 6 Plus prejavujú tieto príznaky, no inak funguje a nemá prasknutú ani poškodenú obrazovku, spoločnosť Apple alebo autorizovaný poskytovateľ servisných služieb pre produkty Apple vám ho opraví za výrobcom odporúčanú cenu servisu vo výške 169 €. Cena ponúknutá autorizovaným poskytovateľom servisných služieb pre produkty Apple sa môže líšiť. Spoločnosť Apple bude kontaktovať zákazníkov, ktorí zaplatili za opravu súvisiacu s týmto problémom a vykonanú spoločnosťou Apple [...]

28.1.2016

Program výmeny adaptéra sieťovej zástrčky Apple

28.1.2016|

Spoločnosť Apple určila, že vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môžu dvojkolíkové adaptéry sieťovej zástrčky Apple určené na používanie v kontinentálnej Európe, Austrálii, na Novom Zélande, v Kórei, Argentíne a Brazílii zlomiť, v dôsledku čoho môže vzniknúť riziko zásahu elektrickým prúdom v prípade, že sa používateľ dotkne adaptéra. Tieto adaptéry sieťovej zástrčky sa dodávali od roku 2003 do roku 2015 s Macom a určitými zariadeniami so systémom iOS a boli tiež súčasťou súpravy cestovných adaptérov Apple World Travel Adapter Kit. Bezpečnosť zákazníkov je v spoločnosti Apple na prvom mieste, a preto sme sa rozhodli, že adaptéry sieťovej zástrčky, ktorých sa tento [...]