HP Inc – Rezervácia termínu opravy 2018-07-24T07:07:03+00:00

Rezervácia termínu diagnostiky a opravy zariadenia

Služba je dostupná pre pre všetkých klientov ktorí k nám prinesú svoje zariadenie osobne a požadujú

 1. Prioritné zaevidovanie servisnej zákazky
 2. Okamžitú diagnostiku problému zariadenia
 3. Konzultáciu servisného technika
 4. Okamžité vypracovanie cenovej ponuky v prípade pozáručnej závady
 5. Expresnú objednávku náhradného dielu
 6. Expresnú opravu zariadenia 1. Služba je spoplatnená pre všetky typy opráv záručných aj pozáručných v sume 20,- EUR bez DPH ( 24,- EUR s DPH ). Úhrada v hotovosti alebo kartou pri príjme zariadenia. ( Platba kartou je možná iba v pobočke Bratislava )
 2. Prioritné zaevidovanie zákazky – prednostné zaevidovanie do systému bez čakania
 3. Okamžitá diagnostika problému zariadenia – okamžitá diagnostika problému zariadenia po zaevidovaní do systému certifikovaným technikom
 4. Konzultácia servisného technika – po diagnostike zariadenia, osobná konzultácia s technikom, kde bude odkomunikovaná príčina vady zariadenia a postup na odstránenie vady zariadenia.
 5. V prípade pozáručnej alebo inej platenej opravy okamžité vypracovanie cenovej ponuky na opravu.
 6. Expresná objednávka náhradného dielu – okamžité objednanie náhradného dielu u výrobcu pokiaľ daný diel nie je skladom v servisnom stredisku.
 7. Expresná oprava zariadenia – oprava v ten istý deň za predpokladu doručenia zariadenia do servisného strediska v čase do 16:00 a dostupnosti požadovaného dielu na sklade v servisnom stredisku. V opačnom prípade oprava zariadenia do 48 hodín v pracovných dňoch za predpokladu dostupnosti náhradného dielu u výrobcu dielu u výrobcu a doloženia všetkých potrebných dokladov k zariadeniu alebo súhlasu k oprave (v prípade plateného servisu ).
 8. Pre produkty Apple je služba dostupná výhradne na pobočke Bratislava
 9. Servisné stredisko môže objednávateľa požiadať o doloženie dokladu o kúpe ( faktúra, blok z pokladne ) pre uznanie záručnej reklamácie.