Program servisu iPhonu 6s a iPhonu 6s Plus pri problémoch s nefunkčným napájaním

Spoločnosť Apple zistila, že určité iPhony 6s a iPhony 6s Plus sa nemusia dať zapnúť, pretože obsahujú komponent, ktorý môže zlyhať. Tento problém sa týka len zariadení spadajúcich do obmedzeného rozsahu sériových čísel, ktoré boli vyrobené od októbra 2018 do augusta 2019.

Ak si myslíte, že sa tento problém týka aj vášho iPhonu 6s alebo iPhonu 6s Plus, pomocou nástroja na kontrolu sériového čísla nižšie si overte, či máte so svojím zariadením nárok na bezplatnú opravu. https://support.apple.com/sk-sk/iphone-6s-6s-plus-no-power-issues-program

Vyhľadanie sériového čísla je jednoduché. Pozrite si postup.

Poznámka: Tento program sa nevzťahuje na žiadne iné modely iPhonu.

Proces servisu

Vyhľadajte autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple a požiadajte ho o servis iPhonu 6s alebo iPhonu 6s Plus. iPhone sa pred vykonaním akéhokoľvek servisného zásahu preskúma, aby sa overilo, či sa naň vzťahuje tento program.

Ak máte otázky alebo potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Pred servisom si iPhone zálohujte do iTunes alebo iCloudu. Prečítajte si viac o príprave iPhonu na servis.

Ak váš iPhone vykazuje akékoľvek poškodenie, ktoré znemožňuje dokončenie opravy (má napríklad prasknutý displej), najskôr je potrebné vyriešiť daný problém. V niektorých prípadoch môže byť takáto ďalšia oprava spoplatnená.

Ďalšie informácie

Spoločnosť Apple môže opravu obmedziť na pôvodnú krajinu alebo oblasť nákupu. V prípade iPhonov 6s a iPhonov 6s Plus zakúpených v členských krajinách EHP možno využiť servis v ostatných členských krajinách EHP.

Ak si myslíte, že sa tento problém týka aj vášho iPhonu 6s alebo iPhonu 6s Plus, a už ste za jeho opravu zaplatili, môžete kontaktovať spoločnosť Apple so žiadosťou o vrátenie peňazí.

Tento celosvetový program spoločnosti Apple nepredlžuje štandardnú záruku na iPhone 6s a iPhone 6s Plus.

Program sa vzťahuje na príslušné iPhony 6s a iPhony 6s Plus dva roky od prvého maloobchodného predaja zariadenia.

2020-03-05T12:11:43+00:00