Program výmeny nabíjacieho USB-C kábla Apple

V dôsledku problémov s konštrukciou nabíjacích USB-C káblov Apple, ktoré boli dodávané s počítačmi MacBook počas júna 2015, môže obmedzený počet týchto káblov zlyhať. Po pripojení k napájaciemu adaptéru pomocou takéhoto kábla sa MacBook nemusí nabíjať alebo sa môže nabíjať prerušovane.

Všetkým zákazníkom, ktorí majú nárok na výmenu, spoločnosť Apple bezplatne poskytne nový nabíjací USB-C kábel s upravenou konštrukciou. Tento program sa vzťahuje aj na nabíjacie USB-C káble Apple, ktoré sa predávali ako samostatné príslušenstvo.

Majitelia MacBookov by mali nový nabíjací USB-C kábel získať prostredníctvom procesu výmeny uvedeného nižšie.

Identifikácia chybného kábla

Na chybných kábloch je vytlačený text „Designed by Apple in California. Assembled in China.“ Na nových kábloch s upravenou konštrukciou je za týmto textom uvedené sériové číslo. Pozrite si nasledujúce obrázky.

Chybný kábel Detail chybného kábla
Upravený kábel Detail upraveného kábla

Proces výmeny

Vyhľadajte autorizovaného poskytovateľa služieb spoločnosti Apple, ktorý je zapojený do tohto programu, a požiadajte ho o nový nabíjací USB-C kábel. Na overenie vášho nároku na tento programu budeme potrebovať sériové číslo vášho MacBooku. Informácie o vyhľadaní sériového čísla nájdete tu.

Ďalšie informácie

Tento celosvetový program spoločnosti Apple nerozširuje štandardnú záruku na počítač MacBook.

Ak sa domnievate, že ste z dôvodu tohto problému už niekde za výmenu platili, kontaktujte spoločnosť Apple a informujte sa o možnostiach refundácie.

Tento program sa vzťahuje na nabíjacie USB-C káble, ktorých sa týka uvedený problém, až do 8. júna 2018.

2018-02-13T14:39:43+00:00