Program servisu SSD disku 13-palcového MacBooku Pro (bez Touch Baru)

Spoločnosť Apple zistila, že na obmedzenom počte 128 GB a 256 GB SSD diskov, ktoré sa používajú v 13-palcových modeloch MacBooku Pro (bez Touch Baru), dochádza k problému, ktorý môže spôsobiť stratu dát a zlyhanie disku. 13-palcové modely MacBooku Pro s diskami, ktorých sa týka tento problém, sa predávali od júna 2017 do júna 2018.

Autorizovaný poskytovateľ servisných služieb pre produkty Apple vykoná bezplatný servis diskov, ktorých sa týka tento problém. Spoločnosť Apple odporúča vykonať servis disku čo najskôr.

Spoločnosť Apple pošle e-mail s informáciami o tomto probléme všetkým zákazníkom, ktorí svoje zariadenie zaregistrovali v systéme spoločnosti Apple.

Nárok na výmenu

Najskôr skontrolujte, ktorý model 13-palcového MacBooku Pro máte. Vyberte položku O tomto počítači Mac v menu Apple () v ľavom hornom rohu obrazovky. Skontrolujte, či je v zobrazenom okne uvedený model „MacBook Pro (13-palcový, 2017, dva porty Thunderbolt 3)“. Ak máte tento model, zadaním sériového čísla počítača do nasledujúceho poľa skontrolujte, či sa naň vzťahuje tento program.

Sériové číslo svojho systému zistíte jednoducho. Pozrite si postup.

Tento program sa nevzťahuje na 13-palcové modely MacBooku Pro s Touch Barom ani na staršie 13-palcové modely MacBooku Pro.

Proces servisu

Vyhľadajte autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple a požiadajte ho o servis disku. Váš 13-palcový MacBook Pro sa pred vykonaním servisného zásahu preskúma, aby sa overilo, či sa naň vzťahuje tento program a či je funkčný.

Pred servisom je dôležité vytvoriť úplnú zálohu dát, pretože disk sa počas servisného zásahu vymaže.

  • Technik spustí utilitu na aktualizáciu firmvéru disku, ktorá bude pracovať približne jednu hodinu.
  • Váš 13-palcový MacBook Pro vám vrátime s preinštalovaným systémom macOS.
  • Po servise bude potrebné obnoviť dáta zo zálohy.

Kým dáta neobnovíte, nebudete mať na počítači prístup na internet. Článok podpory spoločnosti Apple o obnovení dát zo zálohy vám preto odporúčame zobraziť na inom zariadení, ako je napríklad iPhone.

Poznámka: Súbory, ktoré boli poškodené pred servisom, nebude možné obnoviť.

Ak máte otázky alebo potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Ak váš 13-palcový MacBook Pro vykazuje akékoľvek poškodenie, ktoré znemožňuje servis disku, daný problém je potrebné vyriešiť pred servisom. V niektorých prípadoch môže byť takáto oprava spoplatnená.

Ďalšie informácie

Tento celosvetový program spoločnosti Apple nepredlžuje štandardnú záruku na 13-palcový MacBook Pro.

Ak si myslíte, že sa tento problém týka aj vášho 13-palcového MacBooku Pro a už ste za servis zaplatili, môžete kontaktovať spoločnosť Apple so žiadosťou o vrátenie peňazí.

Program sa vzťahuje na príslušné modely MacBooku Pro tri roky od prvého maloobchodného predaja zariadenia.

2018-11-15T13:00:07+00:00