Aktualizácia (august 2019): Rozšírenie programu bezpečnostného stiahnutia batérií v prenosných počítačoch a mobilných pracovných staniciach HP z obehu a ich výmeny na rok 2018 – ďalšie identifikované batérie

Spoločnosť HP nalieha na zákazníkov, aby si znova skontrolovali všetky potenciálne súvisiace produkty.

V auguste 2019 spoločnosť HP rozšírila práve prebiehajúci dobrovoľný program stiahnutia a výmeny batérií v určitých prenosných počítačoch a mobilných pracovných staniciach, ktorý bol oznámený v januári 2018 a bol rozšírený v januári 2019. Potenciálne súvisiace batérie mohli byť dodané s určitými prenosnými počítačmi HP ProBook (rad 64x G2 a G3, rad 65x G2 a G3, 4xx G4 (430, 440, 450, 455 a 470)), HP x360 310 G2, HP ENVY m6, HP Pavilion x360 15 palcov, HP 11 a mobilnými pracovnými stanicami HP ZBook (17 G3, 17 G4, Studio G3 & G4) predávanými celosvetovo od decembra 2015 až do októbra 2018. Tieto batérie boli tiež k dispozícii ako príslušenstvo alebo poskytované ako náhrada pre zariadenia HP ProBook 4xx G5 (430, 440, 450, 455 a 470), HP ENVY 15 a Tenkých mobilných klientov HP (mt20, mt21 a mt31) alebo pre akékoľvek predchádzajúce produkty prostredníctvom spoločnosti HP alebo autorizovaného poskytovateľa služieb HP. Tieto batérie sa môžu prehrievať a spôsobiť tak nebezpečenstvo požiaru a popálenia zákazníka.

Je mimoriadne dôležité, aby si zákazníci znova preverili svoje batérie, dokonca aj keď to urobili predtým a informovali vás, že vašich batérií sa stiahnutie netýka. Poznámka: Zákazníkov, ktorí už dostali prostredníctvom programu stiahnutia z obehu náhradnú batériu, sa toto rozšírenie NETÝKA. Zákazníci by mali okamžite prestať používať súvisiace batérie. Keďže mnoho batérií je internou súčasťou systému a nemôžu ich vymeniť zákazníci, spoločnosť HP vydáva aktualizáciu systému BIOS pre batérie súvisiace s týmto rozšírením programu, ktorá vybije batériu a vypne nabíjanie v budúcnosti, až kým sa batéria nevymení. Zákazníci spoločnosti HP, na ktorých sa tento program vzťahuje, majú nárok na získanie služieb bezplatnej výmeny každej overenej a stiahnutej batérie.

Ďalšie informácie na stránke hp.com

2019-09-10T07:03:14+00:00