Náhradné diely 2018-02-13T14:25:57+00:00

Náhradné diely

Ponúkame originálne náhradné diely od výrobcov, pre ktorých poskytujeme autorizovaný servis. Všetky diely, ktoré máme v ponuke a s ktorými pracujeme pri servisných operáciách sú výhradne originálne náhradné diely, pri ktorých výrobca garantuje správnu funkčnosť a spoľahlivosť zariadenia.

Záruka na zakúpené náhradné diely je 3 mesiace pre klientov v zmysle obchodného zákonníka a 24 mesiacov pre klientov v zmysle občianskeho zákonníka. Zo záruky sú vylúčené diely podliehajúce bežnému opotrebeniu, diely poškodené vonkajšími vplyvmi a diely, ktoré neboli inštalované v súlade s predpísaným technologickým postupom výrobcu.

Predaj náhradných dielov pre produkty Apple je zväčša viazaný na servisnú službu –  odborne vykonanú opravu, t.j. náhradný diel nemôže byť predaný samostatne.